Odborný seminář v Košeticích

Dne 15.11. 2016 proběhl v Agropodniku Košetice a.s. odborný seminář, jehož obsahem bylo jak zvýšit produkci mléka z objemných krmiv, nové postupy řízené reprodukce dojného skotu, nákladovost reprodukčních programů a nezbytné zásady pro maximální úspěšnost synchronizačních protokolů. Celý seminář se konal pod vedením odborníků z USA - Prof. Randy Shaver a Dr. Paul Fricke.

Odborné informace vztahující se k obsahu přednášek poskytne pan Jaroslav Bíca – mobil 774 476 600 nebo email bica@ntgagri.cz.